KURŞUN KALEMKurşun kalem 1790'larda, birbirinden habersiz mucitler tarafından Fransa ve Avusturya'da icat edildi. Kurşun kalem yapımı için genelde tropik ağaçlar ve kavak ağacı kullanılır. En kaliteli ağaç California sediridir.Bu ağaçlar kalem yapımı için özel olarak budaksız üretilir.Kurşun kalem,gövdesi iki parça olarak yapılır ve içine uç yerleştirildikten sonra kapatılırak yapıştırılır. Kurşun kalemlerin ucu renginden dolayı kurşun zannedilir. Kurşun kalemlerin ucu kil ve grafit(kömür tozu) karışımıdır.SİLGİSilgi; kalem, tebeşir veya daktiloyla yazılıp çizilmiş işaretlerin silinmesinde kullanılan kauçuk veya bezden yapılmış bir gereçtir.Günümüzde silgiler genellikle bitkisel yağ, ince süngertaşı ve sülfürle bağlı kauçuğun bileşimidir. Bu karışım, kauçuk işleme aygıtlarında işlenir, kalıptan geçirilerek sertleştirilir. Academie Française'in 1752 tutanağında silgiden bahsedildiğine rastlanmaktadır. Bu kayıtlarda, kaleme yazılan yazıları silmekte kullanılan, caoutchouch adı verilen, Güney Amerika ağaçlarından elde edilen bitkisel bir silgiden söz edilmektedir. İlk kurşun kalem ve silgi patenti New York'ta 30 Mart 1858'de Joseseph Rechendorfer tarafından alınmıştır.